Kontakt

SARIKO s.r.o.
ČSA 143
96233 Budča

IČO: 45 532 524
IČ DPH.: SK2023025785

Ľubomír Sitár
Obchodný riaditeľ

tel.: +421 915 998 961
email: sitar@sariko.sk